Vol. 17 №1 2022

Contents

 

Sports injuries display and their prevention during taekwondo classes using rehabilitation means

Anton A. Khokhlov, Evgeniy V. Golovikhin, Olga I. Razumova, Aleksey V. Voronin, Denis S. Petryakov

Issue: PDF

Pages 5-11


 

Mariya O. Odintsova, Irina E. Yankevich, Kseniya A. Dorontseva

Issue: PDF

Pages 12-15


 

Article: PDF

Pages 16-22


 

Article: PDF

Pages 23-27


 

Article: PDF

Pages 28-31


 

Article: PDF

Pages 32-38


 

The variants of endurance development effective means among young track and field athletes

Sergey R. Minabutdinov, Ildus G. Gibadullin, Chulpan А. Gizatullina

Article: PDF

Pages 39-45


Igor Yu. Syuzev, Oksana N. Lovygina, Dmitriy A. Koryukin, Roman V. Sidorov

Article: PDF

Pages 46-49


 

Dina A. Venskovich

Article: PDF

Pages 50-57


 

Liliya F. Ismagilova, Ilsiyar Sh. Mutaeva, Diana B. Paramonova, Zinaida M. Kuznetsova

Article: PDF

Pages 58-65


 

Mariya O. Odintsova, Irina E. Yankevich, Aleksandr S. Odintsov, Kseniya A. Dorontseva

Article: PDF

Pages 66-69


 

Sergey V. Turlakov, Tatyana G. Turlakova, Marat Z. Akhmetzyanov

Article: PDF

Pages 70-79


 

Grigorev V.I.

Article: PDF

Pages 80-84


 

Kapralova А.М., Anisimova А.Yu., Moshkina N.А., Maksimova S.G.

Article: PDF

Pages 85-94


 

Joomla templates by a4joomla